02133790095 - 02133790094
آشنایی با تجهیزات شبکه

آشنایی با تجهیزات شبکه

 آشنایی با تجهیزات شبکه تجهیزات شبکه دستگاه های سخت افزاری که برای اتصال کامپیوترها ، چاپگرها ، دستگاه های نمابر و سایر دستگاه های الکترونیکی در شبکه استفاده می شوند ، دستگاه های شبکه ای نامیده می شوند. این دستگاه ها داده ها را به روشی سریع ، ایمن و صحیح از طریق شبکه...
تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه

معرفی  تجهیزات  شبکه تجهیزات شبکه تجهیزاتی که مستقیما به یک بخش شبکه متصل هستند به عنوان یک وسیله یا همان تجهیزات ذکر شده است. این تجهیزات در دو رده بندی تفکیک شده اند وسایل کاربرنهایی (end-user) وسایل شبکه وسایل کاربرنهایی کامپیوتر , چاپگر , اسکنر و وسیله های دیگری...