آموزش شبکه, مقالات کامپیوتری

آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه

آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه

تعریف شبکه
انواع کابل های شبکه
انواع سیم کشی کابل utp
تعریف hub
تعریف switch
تعریف روتر
تفاوتهای بین هاب و سوئیچ
شبکه

گروهی از کامپیوترها و وسایل مرتبط دیگر که بوسیله تسهیلات ارتباطی به یکدیگر متصل میشوند.ارتباط موارد مذکور در یک شبکه ممکن است با اتصالات دائمی مثلا کابلها, یا اتصالات موقتی چون خطوط تلفن یا دیگر پیوندهای ارتباطی باشد و ارتباط های بیسم باشد .یک شبکه میتواند به کوچکی یک شبکه محلی , متشکل از چندکامپیوتر, چاپگر و وسایل دیگر باشد و یا از تعداد زیادی کامپیوتر کوچک و بزرگ , که در نقاط جفرافیایی مختلف توزیع شده اند, تشکیل شود مانند شبکه جهانی اینترنت

در کارتهای شبکه دو آدرس موجود می باشد

۱.physical address (MAC) 48 bit
۲.logical address (IP) 32 bit

MAC=Media Access Controller
IP=Internet Protocol

برای دیدن دو آدرس میتوان از دستور زیر استفاده کرد

run –>cmd –> ipconfig /all

همچنین باتایپ دستور زیر میتوان آدرس فیزیکی (کارت شبکه) را مشاهده کرد
run –>cmd –> getmac
________________________________________
انواع کابل های شبکه

۱.ُco-axial cable
۲.TP cable(Twisted Pair)
۳.Fiber optical cable

co-axial cable

کابل کواکسل (کابل هم محور) انعطاف پذیر با دو هادی متشکل از یک سیم مسی,یک لایه عایق محافظ ,روکش تابیده شده فلزی ویک محافظ خارجی با مواد مقاوم در برابر آتش تشکیل شده است کابلهای هم محور به طور گسترده ای در شبکه قرار میگیرند این کابلها همچون سیمهای مورد استفاده در تلویزیون کابلی است

TP cable(Twisted Pair)
کابل زوج به هم تابیده
کابلی متشکل از دو رشته سیم عایق دار جداگانه که به هم تابیده شده اند .این کابل برای کاهش تداخل سیگنالهای حاصل از منابع رادیویی است . یکی از این دو سیم سیگنال حساس را حمل میکند و دیگری سیم زمین است
کابل زوج به هم تابیده به دو نوع دسته بندی میشوند
STP(Shielded Twisted Pair)
UTP(Unshielded Twisted Pair)

STP(Shielded Twisted Pair)
کابلی متشکل از یک یا چند جفت سیم بهم تابیده و روکشی از فویل و رشته مسی .تاباندن باعث میشود که جفت سیمها تداخلی برای یکدیگر بوجود نیاورند و روکش هم از تداخل خارجی جلوگیری میکند.بنابراین میتوان از آن برای انتقال سریع جهت فواصل طولانی بکار برد
UTP(Unshielded Twisted Pair)

کابلی متشکل از یک یا چند جفت سیم بهم تابیده که فاقد حفاظ است.این کابل هاانعطاف پذیرتر ازکابلهای زوج بهم تابیده حفاظ دار هستند همچنین ارزانتر هست و فضای کمتری را نیز اشغال میکنند اما پهنای باند آنها کمتر است

Fiber optical cable
کابل فیبر نوری نوعی کابل است که در شبکه ها مورد استفاده قرار میگبرد و سیگنالها را بصورت نوری منتقل میکند ,بر خلاف کابلهای هم محوروزوج بهم پیچیده که آنها رابه صورت الکتریکی انتقال می دهد.قلب هدایت کننده نوردر این کابلها شیشه یا فیبر پلاستیکی است که هسته نانیده میشود

________________________________________
UTP CABLEانواع سیم کشی

straight-through cable
cross-over cable
rolled cable
• straight-through cable
برای دستگاههای غیرمشابه استفاده میشود. نظیر
switch to pc
hub to pc
router to switch
router to hub

Straight Cable
۱.White.Orange 1.White.Orange
۲.Orange 2.Orange
۳.White.green 3.White.green
۴.Blue 4.Blue
۵.White.Blue 5.White.Blue
۶.Green 6.Green
۷.White.Brown 7.White.Brown
۸.Brown 8.Brown

• cross-over cable
برای دستگاههای مشابه استفاده میشود. نظیر

pc to pc
switch to switch
hub to hub
router to router
router to pc
hub to switch

cross-over cable
۱.White.Orange 1.white.Green
۲.Orange 2.Green
۳.White.green 3.White.Orange
۴.Blue 4.Blue
۵.White.Blue 5.White.Blue
۶.Green 6.Orange
۷.White.Brown 7.White.Brown
۸.Brown 8.Brown

• rolled cable(roll over)
برای اتصال بین کامپیوتر به روتر ویا سوئیچ استفاده میشود
rolled cable(roll over)
۱.White.Orange 1.Brown
۲.Orange 2.white.Brown
۳.White.green 3.Green
۴.Blue 4.White.Blue
۵.White.Blue 5.Blue
۶.Green 6.White.Green
۷.White.Brown 7.Orange
۸.Brown 8.white.Orange

________________________________________

HUB
هاب به وسیله ای که خطوط ارتباطی را در یک نقطه مرکزی به یکدیگر متصل میکند و اتصال مشترکی برای تمامی وسایل فراهم میکند گفته میشود
به زبان ساده هاب یکی از تجهیزات شبکه است که بوسیله آن دو یا چند کامپیوتر را بوسیله آن متصل میکنند

SWITCH
سویئچ به وسیله ای که بسته ها را مستقیما به پورت های مرتبط با نشانی های خاص شبکه هدایت میکند گفته میشود
به زبان ساده سوئیچ همان کار هاب را میکند امامزیتهای بیشتری دارد و گرانتر است
باعث بهبود کارکرد شبکه از طریق ارائه پهنای باند بیشتر برای کاربران میشود

switch باعث تفکیک collision در یک شبکه میشود
collision یا تصادم نتیجه عملکرد دو وسیله یا ایستگاه کاری در یک شبکه که اقدام به انتقال همزمان سیگنال ها از طریق یک کانال میکند.نتیجه این کار انتقال مغشوش خواهد بود
ROUTER
بک وسیله میانجی در شبکه های ارتباطی که مسولبت تحویل پیامها را بر عهده دارد.در شبکه ای که کامپیوترهای زیادی را از طریق حلقه ای از اتصالات با یکدیگر مرتبط می کند,مسیریاب پیامهای مورد نظررا هدایت میکند

به زبان ساده از روتر زمانی استفاده میشود که میخواهیم کامپبوترها را با range ip مختلف به هم متصل کنیم

تفاوتهای بین هاب و سوئیچ

Different between Hub and Switch
۱.always broad cast 1.first time broad cast,second time uni cast
۲.۱۰ mbps 2.100 mbps
۳.half duplex 3.full duplex
۴.No ARP 4.ARP
۵.No MAC table 5.MAC table
۶.physical layer 6.data linke layer

توضیحات در مورد جدول فوق

(one to all)Broad cast
مبدا پیام را به همه گیرندها انتقال میده تا زمانی که مقصد مورد نظر را پیدا کند

(one to one)uni cast
مبدا دقیقا پیام را به مقصد مورد نظر انتقال میدهد

(Mega Bits Per Second)mbps
یک میلیون بیت در ثانیه

Half Duplex
اگر یک نقطه را مبدا در نظر بگیرید و نقطه دیگر را مقصد ,در یک زمان ارتباط تنها در یک جهت میتواند صورت بگیرد.مثلا در دستگاه واکی تاکی و یا بی سیم در یک زمان فقط یک طرف میتواند صحبت کند

Full Duplex
در یک زمان ,ارتباط میتواند دو طرفه جریان داشته باشد مثل تلفن در یک زمان هر دو طرف میتوانند صحبت کنند

ARP(Address Resolution Protocol)
پروتکلی است برای تعیین نشانی سخت افزاریIP to MAC

MAC Table(Media Access Control)
این لایه فرعی دستیابی به شبکه فرعی را مدیریت میکند,قابها را از یکدیگر جدا میکند

دیدگاهتان را بنویسید