02133790095 - 02133790094
تفاوت  APU ، CPU ، GPU  در چیست؟

تفاوت APU ، CPU ، GPU در چیست؟

تفاوت  APU ، CPU ، GPU  در چیست؟ وقتی زمان خرید کامپیوتر جدید شما فرا رسیده است ، دانستن تفاوت بین CPU ، GPU ، APU یک مزیت قابل توجه است. حتی می تواند در نهایت باعث صرفه جویی در هزینه شما شود. این سه فناوری اغلب گروه بندی می شوند اما نقش های جداگانه ای دارند. دانستن...