برای شروع آموزش کامیپوتر می تونید به سایت مرکز کامپیوتر شرق مراجعه کنید و از آموزش های جامع کامپیوتر بهره مند شوید