خدمات سخت افزار

خدمات کامپیوتر در شرق تهران

تعمیرات تخصصی انواع مادربرد

Computer engineer working on cpu

 و فرکانسها PWM عیوب مربوط به مدار

فرکانس ها RAM  عیوب مربوط به ولتاژ

 LPT-USB-MOUSE-KB…عیوب مربوط به مدار

عیوب مربوط به مدارات گرافیک

تعویض انواع چیپ شمالی و چیپ جنوبی

تعمیرات نوت بوک

تعمیر و تعویض انواع مادربرد لپ تاپ

LCDتعمیر و تعویض انواع

تعمیر و تعویض انواع برد هارد دیسک

تعویض چیپ ست های اصلی

GPU-South Bridge-North Bridge

تعمیر انواع مانیتور

LED و  LCD تعمیرات تخصصی انواع مانیتور های